• 21
 • 20

 

آلودگی هوا و صدا معضل اساسی زندگی در کلان شهرهای ماست. جامعه علمی هر کشوری علاوه بر تولیدات علمی در زمینه های پیشرو دنیا، می بایست بر اساس نیازهای واقعی و روزمره کشور جهت گیری نموده و به تولید محتوی علمی در این زمینه بپردازد. از این رو همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا برنامه ریزی شده و برای ششمین سال پیاپی در کشور اجرا می گردد.

از همه اساتید، دانشجویان، متخصصین و دست اندرکاران مرتبط با مقوله های آلودگی هوا و صدا دعوت می کنیم با ارسال مقاله، برگزاری کارگاه های آموزشی و شرکت در همایش ما را در برگزاری موفق آن یاری رسانند.

امید است که همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا بتواند جایگاهی باشد برای ارائه فعالیت های پژوهشی مرتبط و بسیار مورد نیاز در آلودگی هوا و صدا و زمینه را برای تبادل نظر کارشناسان برای جهت گیری در ارائه راهکارهای مبتنی بر اصول علمی آماده نماید.

 


اخبار بیشتر »

 

اشتراک خبرنامه

با وارد کردن نشانی پست الکترونیکی خود جدید ترین اخبار را دریافت کنید.

گالری تصاویر

 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-1
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-2
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-3
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-4
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-5
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-6
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-7
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-8
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-9
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-10
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-11
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-12
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-13
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-14
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-15
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-16
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-17
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-18
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-19
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-20
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-21
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-22
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-23
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-24
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-25
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-26
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-27
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-28
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-29
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-30
 • ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-31
 • چهارمین جلسه کمیته علمی ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
 • سومین جلسه کمیته علمی ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
 • دومین جلسه کمیته علمی ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
 • اولین جلسه کمیته علمی ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا