کارگاه آموزش تخصصی ترسیم نقشه های صدای صنعتی و محیطی (GIM)

جهت دانلود فایل کارگاه کلیک کنید

کارگاه آموزشی تخصصی در تکنولوژی های فیلتر دوده سازگار با شرایط ایران و جدیدترین راهکارها برای مقابله با انتشار ذرات معلق

جهت دانلود فایل کارگاه کلیک کنید

کارگاه آموزشی ارزیابی مواجهه با آلودگی هوا در مطالعات بهداشتی

جهت دانلود فایل کارگاه کلیک کنید

کارگاه آموزشی اندازه گیری آلاینده های خاص کربن سیاه و ترکیبات آلی فرار به وسیله اتلومیتر و نمونه برداری غیرفعال

جهت دانلود فایل کارگاه کلیک کنید

کارگاه آموزش تخصصی منشا یابی ذرات معلق با موضوع آماده سازی داده ها و جمع بندی نتایج

جهت دانلود فایل کارگاه کلیک کنید

کارگاه برآورد اثرات آلودگی هوا بر سلامت با استفاده از مدل پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت (+AirQ)

 جهت دانلود فایل کارگاه کلیک کنید

کار گاه آموزشی اهمیت مدل سازی دقیق گرد و غبار و پتانسیل های آن برای سامانه زود هنگام

جهت دانلود فایل کارگاه کلیک کنید

رویداد بین المللی کلان شهرهای درگیر آلودگی هوا

  جهت دانلود فایل رویداد بخش اول  کلیک کنید

 جهت دانلود فایل رویداد بخش دوم کلیک کنید

 جهت دانلود فایل رویداد بخش سوم کلیک کنید

نشست تخصصی جایکا

 جهت دانلود فایل رویداد بخش اول  کلیک کنید

  جهت دانلود فایل رویداد بخش دوم کلیک کنید