برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 اندازه گیری آلاینده های خاص کربن سیاه و ترکیبات آلی فرار به وسیله اتلومیتر و نمونه برداری غیرفعال
1396-11-03 13:30-17:00
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما - هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود. 40
دانشجویان 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 3,000,000 ریال
2 آقای سباستین مارپنیچ، دکتر ماتیاز کوبال، دکتر بنجامین میشن
2 آموزش تخصصی منشا یابی ذرات معلق با موضوع آماده سازی داده ها و جمع بندی نتایج
1396-11-04 08:00-12:00
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما - هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود. 40
دانشجویان 1,000,000 ریال
نویسنده مقاله 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 3,000,000 ریال
9 دکتر آکیرا میزوهاتا
3 اهمیت مدل سازی دقیق گرد و غبار و پتانسیل های آن برای سامانه زود هنگام
1396-11-04 13:30-16:00
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما - هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود. 40
دانشجویان 1,000,000 ریال
نویسنده مقاله 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 3,000,000 ریال
1 دکتر آنا وکویج
4 آموزش تخصصی ترسیم نقشه های صدای صنعتی و محیطی (GIM)
1396-11-03 13:30-17:30
مرکز همایش های بین الملی صدا وسیما - هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود. 40
دانشجویان 1,000,000 ریال
نویسنده مقاله 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 3,000,000 ریال
21 دکتر محمدرضا منظم - دکتر سعید احمدی - دکتر نرگس زارع دار
5 آموزشی تخصصی در تکنولوژی های فیلتر دوده سازگار با شرایط ایران و جدیدترین راهکارها برای مقابله با انتشار ذرات معلق
1396-11-03 13:30-17:30
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما - هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود. 40
دانشجویان 1,000,000 ریال
نویسنده مقاله 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 3,000,000 ریال
18 آقای حسین ایزانلو - دکتر اندراس مایر - آقای مهدی دوزندگان - آقای مارتین کواچ - دکتر آدرین آریافر - آقای ولکر هنسل - دکتر جورجن جیشوف
6 ارزیابی مواجهه با آلودگی هوا در مطالعات بهداشتی
1396-11-04 08:00-12:00
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما - هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود. 40
دانشجویان 1,000,000 ریال
نویسنده مقاله 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 3,000,000 ریال
7 دکتر جرارد هوک