برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در همایش

شرکت کننده آزاد

3,000,000

ریال
شرکت کننده آزاد با پرداخت مبلغ مربوطه ضمن امکان حضور در دو روز همایش، می تواند یکی از کارگاه های آموزشی را نیز به صورت رایگان انتخاب نمایند.

دانشجویان

1,500,000

ریال
برای ثبت نام با این عنوان ارسال اسکن کارت دانشجویی معتبر الزامی است. (پس از انتخاب این نوع عضویت و بارگذاری فایل اسکن کارت دانشجویی منتظر تایید مدیریت سایت باشید.)

نویسنده مقاله

1,500,000

ریال
این نوع عضویت برای ثبت نام در همایش می بایست منتظر پذیرش داوری مقاله خود باشد. هر کد مقاله برای پذیرش نهایی می بایست مبلغ مربوطه را پرداخت نماید.

اساتید

2,000,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.