آلودگی هوا و صدا معضل اساسی زندگی در کلان شهرهای ماست. جامعه علمی هر کشوری علاوه بر تولیدات علمی در زمینه­ های پیشرو دنیا، می ­بایست بر اساس نیازهای واقعی و روزمره کشور جهت گیری نموده و به تولید محتوی علمی در این زمینه بپردازد. از این رو همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا برنامه ریزی شده و برای دومین سال پیاپی در کشور اجرا می­گردد.

اولین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا در آذرماه 1391 در دانشگاه صنعتی شریف و پس از یک تاخیر دو هفته ای به دلیل تعطیلی ناشی از آلودگی هوا برگزار گردید. بیش از 250 چکیده مبسوط به دبیرخانه همایش واصل شد که از آن میان 90 مقاله برای ارائه شفاهی و پوستری انتخاب و در طی دو روز برگزاری همایش در اختیار علاقمندان قرار گرفت. در افتتاحیه همایش اول، دکتر محد باقر قالیباف شهردار تهران ایراد سخن نمود و آلودگی هوا و صدا را مهم ترین چالش مدیریتی خود در شهرداری تهران عنوان کرد.

با تکیه بر تجربیات گذشته و به امید ارتقا سطح علمی مقالات همایش، امسال دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا توسط شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران و دانشگاه صنعتی شریف برگزار می­گردد.

از همه اساتید، دانشجویان، متخصصین و دست اندرکاران مرتبط با مقوله­ های آلودگی هوا و صدا دعوت می کنیم با ارسال مقاله، برگزاری کارگاه­های آموزشی و شرکت در همایش ما را در برگزاری موفق آن یاری رسانند.

امید که همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا بتواند جایگاهی باشد برای ارائه فعالیت­های پژوهشی مرتبط و بسیار مورد نیاز در آلودگی هوا و صدا و زمینه را برای تبادل نظر کارشناسان برای جهت گیری در ارائه راهکارهای مبتنی بر اصول علمی آماده نماید.

 

 

رئیس همایش: دکتر یوسف رشیدی- مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا و استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

دبیرهمایش: دکتر وحید حسینی- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

 

دبیرعلمی همایش: دکتر یوسف حجت- عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

دبیر شورای سیاستگذاری و راهبردی: دکتر غلامرضا شیران- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو شورای اسلامی شهر اصفهان

 

دبیر کمیته آلودگی صدا: دکتر حسین مهرآوران- مدیر واحد صوت شرکت کنترل کیفیت هوا و استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی

 

دبیر کمیته آلودگی هوا: مهندس محمدعلی نجفی- مدیر پایش کیفیت هوا شرکت کنترل کیفیت هوا

 

دبیرروابط عمومی و تبلیغات: مهندس حشمت الله بسطامی- مدیر روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت هوا

 

دبیر اجرایی: مهندس سیدمحمدرضا حسینی-مدیر عامل شرکت نام آوران ارتباطات شریف

  مسئول دبیرخانه همایش: مینا عبداله زاده- شرکت نام آوران ارتباطات شریف

 

 

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر قاسم آهنگری

پژوهشگاه ملی مهندسی  ژنتیک

دکتر محمد ارحامی

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده عمران

دکتر خسرو اشرفی

دانشگاه تهران – دانشکده محیط زیست

دکتر وحید اصفهانیان

دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر علی اصغر اعلم الهدی

دانشگاه صنعتی شریف –مرکز تحقیقات آب و انرژی

دکتر حسین افشین

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر میقات حبیبیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده عمران و محیط زیست

دکتر یوسف حجت

دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر وحید حسینی

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر رحیم خوشبختی سرای

دانشگاه صنعتی سهند- دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر محسن دوازده امامی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر یوسف رشیدی

شرکت کنترل کیفیت هوا

دکتر محمدسعید سعیدی

دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر محمد سلطانیه

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی

دکتر مجید شفیع پور

دانشگاه تهران – دانشکده محیط زیست

دکتر غلامرضا شیران

دانشگاه اصفهان – دانشکده عمران

دکتر ساویز صحت کاشانی

دانشجوی دکتری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات-گروه هواشناسی

دکتر مجید عباسپور

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر فریده عتابی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – دانشکده محیط زیست و انرژی

دکتر منصور غیاث الدین

دانشگاه تهران (استاد بازنشسته)

دکتر رویا کلیشادی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده علوم پزشکی

دکتر غلامرضا گودرزی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشکده بهداشت

دکتر هومان لیاقتی

دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم محیطی

دکتر نغمه مبرقعی دینان

دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشکده علوم محیطی

دکتر سعید متصدی

دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم پزشکی

دکتر مهدی مقیمی زند

دانشگاه تهران– دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر وحید  منصوری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران - دانشکده بهداشت

دکتر حسین مهرآوران

شرکت کنترل کیفیت هوا – واحد صوت

مهندس محمدعلی نجفی

شرکت کنترل کیفیت هوا- واحد پایش  آلودگی هوا

دکتر پروین نصیری

دانشکده بهداشت دانشگاه تهران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر منوچهر وثوقی

رئیس پژوهشکده زیست فناوری شریف

دکتر رسول یاراحمدی

دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت

دکتر مسعود یونسیان

دانشگاه تهران – دانشکده بهداشت

 

 

  اندازه­ گیری و پایش آلودگی هوا و صدا (منابع ساکن و متحرک، هوای آزاد و ...)
  مدل سازی و تحلیل آلودگی هوا و صدا (توزیع جغرافیایی، توزیع زمانی و ...)
  اثرات آلودگی هوا و صدا (بهداشتی، اقتصادی و ...)
  راهکارهای فنی کنترل آلودگی هوا و صدا (بهسازی منابع آلاینده، انرژی های نو و ...)
   راهکارهای مدیریتی کنترل آلودگی هوا و صدا (قانونی، اقتصادی، فرهنگی و ...)

 

 

نام کارگاه

مدرس کارگاه

تاریخ برگزاری

مدلسازی آلودگی صدا – منابع ساکن و متحرک درمحیط های داخل و خارج و روشهای منبع یابی

دکترحسین مهرآوران

04-10-1392

17:00-13:00

مدلسازی آلودگی صدا

دکتریوسف رشیدی- دکترخسرو اشرفی

05-10-1392

12:00-08:00

آشنایی با نرم افزارهای مدلسازی انرژی و محیط زیست

دکترمجید شفیع پورمطلق

05-10-1392

12:00-08:00

آشنایی با روشها و دستگاه­های اندازه گیری ذرات

دکترمحمدسعید سعیدی

05-10-1392

17:00-13:00

مبانی اندازه گیری آلایندگی خودروهای شهری و استانداردهای جهانی مربوطه

سیدمحسن نوابی

05-10-1392

17:00-13:00

مدلهای ارزیابی پروژه های عمران شهری- حمل ونقل ترافیک جهت بررسی آلودگی هوا

دکترغلامرضا شیران

05-10-1392

7:00-13:00

 

 

   
 

 

 

   
   

 

 

گزارش آماری از شرکت‌کنندگان در کارگاه‌های آموزشی دومین همایش ملى مدیریت آلودگی هوا و صدا و تحلیل نظرات

در دومین همایش ملى مدیریت آلودگی هوا و صدا تعداد 6 کارگاه تخصصی ارائه‌ گردید که نتایج هر یک از این کارگاه‌ها به تفکیک به شرح ذیل می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 


برای دانلود گزارش کامل اینجا را کلیک کنید.