برنامه روز اول همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

سه شنبه 3 بهمن ماه 1396- مرکز همایش های صدا و سیما

10:30-08:00

11:00-10:30

12:00-11:00

13:30-12:00

15:15-13:30

15:30-15:15

17:00-15:30

 

 

 

افتتاحیه

قرائت و پخش سرود ملی

خوش آمد گویی دبیر همایش

سخنران کلیدی

 

استراحت و پذیرایی

سخنرانی کلیدی علمی

ناهار

 و

 نماز

کارگاه شماره 1:  کارگاه آموزش تخصصی ترسیم نقشه های صدای صنعتی و محیطی (GIM)

سالن شیخ مفید

استراحت و پذیرایی

کارگاه شماره 1: کارگاه آموزش تخصصی ترسیم نقشه های صدای صنعتی و محیطی (GIM)  

سالن شیخ مفید

 

کارگاه شماره 2: کارگاه آموزش تخصصیدر تکنولوژی های فیلتر دوده سازگار با شرایط ایران و جدیدترین راهکارها برای مقابله با انتشار ذرات معلق (VERT)

سالن عطار

کارگاه شماره2: کارگاه آموزش تخصصی در تکنولوژی های فیلتر دوده سازگار با شرایط ایران و جدیدترین راهکارها برای مقابله با انتشار ذرات معلق (VERT)

سالن عطار

 

کارگاه شماره3: کارگاه تخصصی پایش آلاینده های خاص (کربن سیاه - نمونه برداری غیر فعال)

سالن فیض

کارگاه شماره3: کارگاه تخصصی پایش آلاینده های خاص (کربن سیاه - نمونه برداری غیر فعال)

سالن فیض

 

نشست ارائه مقالات - (شماره1)

موضوعات: اندازه گیری و پایش آلاینده های هوا

سالن شیخ بهایی

نشست ارائه مقالات - (شماره2)

موضوعات: منابع آلودگی هوا و مطالعات انتشار

سالن شیخ بهایی

 

ارائه مقالات پوستری

سالن خورشید

ارائه مقالات پوستری

سالن خورشید

 

سالن خواجه نصیر

سالن خواجه نصیر

 

 

برنامه روز اول همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

چهارشنبه 4 بهمن ماه 1396- مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

 

10:00-08:00

10:30-10:00

12:00-10:30

13:30-12:00

14:30-13:30

14:45-14:30

16:00-14:45

17:00-16:00

 

نشست ارائه مقالات - (شماره3)

موضوعات: مدل‌سازی آلودگی هوا، مطالعات شیمی و فیزیک اتمسفر

سالن شیخ بهایی

استراحت

و

 پذیرایی

نشست ارائه مقالات - (شماره5)

موضوعات: اثرات بهداشتی و سلامتی آلودگی هوا و صدا

سالن شیخ بهایی

ناهار

و

نماز

نشست ارائه مقالات - (شماره7)

موضوعات: قوانین، مقررات، سیاست گذاری و مدیریت در آلودگی هوا و صدا

سالن شیخ بهایی

استراحت

و

پذیرایی

نشست ارائه مقالات - (شماره9)

موضوعات: فن آوری های نوین در پایش و کاهش آلودگی هوا

سالن شیخ بهایی

اختتامیه

 

نشست ارائه مقالات - (شماره4)

موضوعات: سنجش، مدل‌سازی و مطالعات انتشار آلودگی صوت

اتاق مذاکرات

نشست ارائه مقالات - (شماره6)

موضوعات: اثرات اجتماعی و اقتصادی آلودگی هوا و صدا

اتاق مذاکرات

نشست ارائه مقالات - (شماره8)

موضوعات: آلودگی هوا در محیط‌های بسته

اتاق مذاکرات

نشست ارائه مقالات - (شماره10)

موضوعات: انرژی و آلودگی هوا

اتاق مذاکرات

 

نشست  تخصصی شماره 1

رویداد کلان شهر های درگیر آلودگی هوا (Mega cities)

سالن عطار

نشست  تخصصی شماره 1

رویداد کلان شهر های درگیر آلودگی هوا (Mega cities)

سالن عطار

نشست  تخصصی شماره 2

معرفی پروژه های همکاری فنی جایکا با شهرداری تهران در زمینه آلودگی هوا

سالن عطار

نشست  تخصصی شماره 2

معرفی پروژه های همکاری فنی جایکا با شهرداری تهران در زمینه آلودگی هوا

سالن عطار

 

کارگاه شماره 4: آموزش تخصصی منشع یابی ذرات معلق با موضوع آماده سازی داده ها و جمع بندی نتایج

سالن فیض

کارگاه شماره 4: آموزش تخصصی منشع یابی ذرات معلق با موضوع آماده سازی داده ها و جمع بندی نتایج

سالن فیض

کارگاه شماره 6: کارگاه برآورد اثرات آلودگی هوا بر سلامت با استفاده از مدل پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت(Air Qplus)

سالن فیض

کارگاه شماره 6: کارگاه برآورد اثرات آلودگی هوا بر سلامت با استفاده از مدل پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت(Air Qplus)

سالن فیض

 

کارگاه شماره 5: ارزیابی مواجهه با آلودگی هوا در مطالعات بهداشتی

سالن شیخ مفید

کارگاه شماره 5: ارزیابی مواجهه با آلودگی هوا در مطالعات بهداشتی

سالن شیخ مفید

کارگاه شماره 7 : کارگاه اهمیت مدل‌سازی دقیق گرد و غبار و پتانسیل های آن برای سامانه هشدار زود هنگام

سالن شیخ مفید

کارگاه شماره 7 : کارگاه اهمیت مدل‌سازی دقیق گرد و غبار و پتانسیل های آن برای سامانه هشدار زود هنگام

سالن شیخ مفید

 

سالن فیض