برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 آموزش تخصصی ترسیم نقشه های صدای صنعتی و محیطی (GIM)
1396-11-03 13:30-17:30
مرکز همایش های بین الملی صدا وسیما - هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود. 40
دانشجویان 1,000,000 ریال
نویسنده مقاله 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 3,000,000 ریال
21 دکتر محمدرضا منظم - دکتر سعید احمدی - دکتر نرگس زارع دار
2 آموزشی تخصصی در تکنولوژی های فیلتر دوده سازگار با شرایط ایران و جدیدترین راهکارها برای مقابله با انتشار ذرات معلق
1396-11-03 13:30-17:30
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما - هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود. 40
دانشجویان 1,000,000 ریال
نویسنده مقاله 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 3,000,000 ریال
18 آقای حسین ایزانلو - دکتر اندراس مایر - آقای مهدی دوزندگان - آقای مارتین کواچ - دکتر آدرین آریافر - آقای ولکر هنسل - دکتر جورجن جیشوف
3 ارزیابی مواجهه با آلودگی هوا در مطالعات بهداشتی
1396-11-04 08:00-12:00
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما - هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود. 40
دانشجویان 1,000,000 ریال
نویسنده مقاله 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 3,000,000 ریال
6 دکتر جرارد هوک
4 آموزش تخصصی منشا یابی ذرات معلق با موضوع آماده سازی داده ها و جمع بندی نتایج
1396-11-04 08:00-12:00
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما - هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود. 40
دانشجویان 1,000,000 ریال
نویسنده مقاله 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 3,000,000 ریال
9 دکتر آکیرا میزوهاتا
5 کارگاه برآورد اثرات آلودگی هوا بر سلامت با استفاده از مدل پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت (+AirQ)
1396-11-04 13:30-16:00
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما - هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود. 40
دانشجویان 1,000,000 ریال
نویسنده مقاله 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 3,000,000 ریال
16 دکتر کاظم ندافی - دکتر محمد صادق حسنوند - آقای ساسان فریدی
6 اهمیت مدل سازی دقیق گرد و غبار و پتانسیل های آن برای سامانه زود هنگام
1396-11-04 13:30-16:00
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما - هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود. 40
دانشجویان 1,000,000 ریال
نویسنده مقاله 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 3,000,000 ریال
1 دکتر آنا وکویج
7 اندازه گیری آلاینده های خاص کربن سیاه و ترکیبات آلی فرار به وسیله اتلومیتر و نمونه برداری غیرفعال
1396-11-03 13:30-17:00
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما - هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود. 40
دانشجویان 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 3,000,000 ریال
2 آقای سباستین مارپنیچ، دکتر ماتیاز کوبال، دکتر بنجامین میشن
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.