برگزاری چهارمین جلسه کمیته علمی
1396-09-02
برگزاری چهارمین جلسه کمیته علمی

چهارمین جلسه کمیته علمی ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا با حضور اعضای محترم کمیته در روز چهارشنبه 1396/09/01 در سالن مولانا دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.