برگزاری سومین جلسه کمیته علمی
1396-07-20
برگزاری سومین جلسه کمیته علمی

سومین جلسه کمیته علمی ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا با حضور اعضای محترم کمیته در روز چهارشنبه 1396/07/19 در سالن مولانا دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.