1. برگزاری دومین جلسه کمیته علمی
2. همکاری با پایگاه علمی سیویلیکا برای نمایه‌سازی مقالات علمی
3. برگزاری اولین جلسه کمیته علمی
4. نشست چالشی
نشست چالشی با عنوان مدیریت شهری و آلودگی هوا
این نشست در پنجمین کنفرانس ملی آلودگی هوا و صدا در بهمن ماه 1395 برگزار گردید