کارگاه برآورد اثرات آلودگی هوا بر سلامت با استفاده از مدل پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت (+AirQ)

 

جهت دانلود فایل بروشور کلیک کنید.